Abante Tonite Interactive

Nadamay ang anak

By
18

Dear Kuya Rom,

Nakagawa ako ng isang pagkakamaling nakasama sa buhay ko at ng aking anak. Nagsisisi na ako sa masamang ginawa ko, pero ang masamang epekto nito ay patuloy na nagpapabigat sa aming mag-ina.

Ako ay isang hotel worker. Nakilala ko ang isang lalaking turista. Nagustuhan niya ako at niyaya niya akong magbakasyon ng isang linggo. Ipanasyal ko siya sa maraming tourist spot sa Pilipinas. May nangyari sa amin, at nabuntis ako. May asawa siya, pero nangakong susuportahan niya ako at ang aking anak.

Para walang iskandalo, nag-resign ako sa trabaho ko. Naging empleyado ako sa isang bagong hotel. Lumipat ako ng tirahan at nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Ipinanganak ko ang baby ko. Siyam na taon na siya ngayon. Pinapalaki siya ng lola niya na kasama namin sa bahay.

Isang kapitbahay ang may anak na naging kalaro ng anak ko. Naging malapit sa akin ang tatay niya. Naghahanap ako ng pagtingin ng isang lalaki, kaya natukso ako. Limang taong may lihim kaming relasyon. Nalaman ito ng kanyang misis at nalaman ng ibang tao ito. Galit sa akin ang mga kapitbahay namin. Nabu-bully ang anak ko.

Dahil sa kahihiyan, nagtangka akong magpakamatay. Itinakbo ako ng ina ko sa hospital. Sabi niya, isipin ko raw ang anak ko. Natauhan ako.

Kuya, itago mo na lang ako sa ngalang Tina. Gusto kung lumipat ng tirahan, pero hirap ako sa pera ngayon. Anong gagawin ko para hindi madamay ang anak ko sa problemang ito? — Tina

Dear Tina,

Tama ang sabi ng iyong ina, kailangan ka ng anak mo. Alang-alang sa kanya, piliin mo ang patuloy na mabuhay, ingatan mo ang iyong kalusugan, kumapit ka sa Diyos, huwag mong pansisin ang sinasabi ng iba, at pagtagumpayan mo ang mga pagsubok tungo sa magandang kinabukasan. Huwag mo nang ulitin pa ang masamang nakaraan.

Dahil sa negatibong impluwensiya ng mundo, mga kabigan, media, at mga palabas sa TV at mga pelikula, natutunan mo ang baluktot na pamumuhay. Hinanap mo ang pagtingin ng isang lalaki sa mali, masama, at hindi matuwid na paraan.

Maiging lumapit ka sa Diyos, hingin mo sa panalanging gabayan ka Niya na ituwid ang baluktot mong paniniwala at pag-uugali. Alam ng Dios ang mga nagawa mong kasalanan, at sa kabila ng mga ito, mahal ka Niya. Kilalanin mong Panginoon ng iyong buhay si Jesu-Cristo. Manalig ka sa Kanya. Kung Siya ay Panginoon ng iyong buhay, magpapasakop ka sa Kanya, susunod ka sa Kanyang kalooban at mga alituntunin.

Isa sa Kanyang mga alintutunin ay ikaw ay mamuhay ng matuwid. Sundin mo ito upang hindi ka mapahamak. Basahin mo ang Biblia upang malaman mo ang magandang plano ng Dios sa iyong buhay. Lakaran mo ito at may himalang mangyayari.

Magbabago at maaayos ang iyong pagkatao. Ito ay makikita ng iyong anak, at matututunan niyang ang pagsisisi ng kasalanan ay susi sa pinto ng buhay na puno ng pagpapala at kabutihan. Ito ay magiging daan upang makilala mo ang lalaking tapat na iibig sa iyo. God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom