Abante Tonite Interactive

Laging may pag-asa

By
10

Dear Kuya Rom,

Parehas kaming may matatag na trabaho nang ma­ging close kami, kaya pagkaraan ng isang taong girlfriend ko siya, niyaya ko siyang magpakasal kami. Limang taon na kaming nagsasama at may dalawang anak.

Noong isang taon, nagkaroon siya ng stroke. Siya ay stable na ngayon, sabi ng doctor. Pero kailangang mag-ingat siya. Huminto siya sa trabaho, kasi bawal sa kanya ang stress.

Nag-isip ako ng adjustment. Kailangang magtipid. Ginagawa ko ang lahat para maayos ang buhay namin, alang-alang sa kanya at sa mga bata. Tumutulong ang ama at ina ko sa pag-aalaga ng mga anak namin.

Sa unang tingin, normal pa rin ang buhay namin. Pero ang totoo, hindi. Kasi wala nang sex. Hindi ko alam kung matatagalan ko ito. Nawawalan ako ng pag-asa.

May bagong empleyado sa kompanya namin. Maganda at lapitin siya ng mga lalaki. Minsan, kasama ang ibang empleyado, kumain kami sa labas. Magkatabi kami. Malaking tukso siya para sa akin.

Hindi ko inaasahang magkakaganito ang sitwasyon naming mag-asawa. Ako ay romantiko sa aking misis, at naghahanap ako ng ligaya. Paano na ito? — Sammy

Dear Sammy,

Panatilihin mong mainit ang inyong pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok. Malaking tulong para sa iyo na laging pairalin ang pag-ibig, balikan mo sa isip palagi ang sumpaan ninyo sa altar sa araw ng inyong kasal, na kayo ay habang buhay na magmamahalan at magi­ging tapat sa isa’t isa sa hirap at ginhawa.

Iwasan mo ang magtaksil sa misis mo. Tumakbo kang papalayo at talikuran ang tukso, lalo na sa sandaling lumalapit ito sa iyo. Matatag kang magsabi ng “Hindi” sa kasalanan para makapamuhay ka ng matuwid. Gawin mong kalugud-lugod ang iyong buhay sa harap ng Diyos, asawa at mga anak.

Kung sa tingin mo ay mapagkakatiwalaan ang boss mo, lapitan mo siya, ipagtapat mo sa kanya ang iyong sitwasyon, iparating mo sa kanya na mahal mo ang iyong asawa at mga anak, ayaw mong magkasala at makagawa ng imoralidad. Hingin mo sa kanya na tulungan ka niya at ilipat ka ng puwesto kung kinakailangan.

Tama ang ginagawa mo — ang adjustment, pagtiti­pid at panatiling maayos ang buhay ninyo. Mainam na ipagpatuloy mo ito.

Ang pinakamabuting magagawa mo ay magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo. “Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita.”

Manampalataya kang miracle worker at Dakilang Manggagamot si Jesus. Magagawa Niyang pagalinging lubos ang iyong asawa. Laging magkaroon ka ng pag-asa. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang inyong buong buhay sapagkat Siya ay nagmamahal sa inyo. May God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom