JANUARY 19, 2012 THURSDAY homehulaan bluessportspublic servicePinoy Nobela
Become a fan on facebook
Follow us on twitter
Exchange Rate
January 18, 2012
As of 2:40 pm
U. States 43.5300
Bahrain Dinar 115.464
Euro 55.5490
HK Dollar 5.60731
Japan Yen 0.567584
Saudi Riyal 11.6080
S’pore Dollar 33.9172
Taiwan Dollar 1.45319
UAE Dirham 11.8510
UK Pound 66.7756
 
Custom Search
Land acquisition
SEN. CHIZ ESCUDERO
 

Dear Sen. Chiz,

May problema ang a­king mga magulang hinggil sa loteng aming kinatatayuan.

May 19 years na po kaming nakatira doon at malalaki na ang aming mga tanim.

Maliit na lote lamang iyon at ang problema nito ay pinapaalis kami ng Judge “RC” dahil, ‘di umano, sa kanila raw ang nasabing lote na nabili naman ng mga magulang ko.

Nagsilbing gap daw iyon kaya sulat kamay ang naging usapin. Binayaran ng mga magulang ko sa halagang 15,000 pesos kay G. “BB” ngunit siya ay namatay na.

Ano ang mganda naming gawin? Wala kaming sapat na pera upang ipa-survey. Kailangan namin ng private geodetic engineer upang malaman kung talaga bang sakop ng mga Cosuco ang aming loteng kinatatayuan ng a­ming bahay.

Maraming salamat po at sana ay matulungan n’yo kami.

Lubos na gumagalang,

Ma. Teresa P.
Mamburao, Occidental Mindoro

***

Dear Ma. Teresa,

Sa taong ito, mayroon nang humigit 20 taon na masasabing nasa pagmamay-ari ninyo ang lupang kinatatayuan ng kasalukuyang bahay ninyo.

Mayroon tayong tinatawag sa batas na acquisition by laches na maaa­ring gamitin sa iyong sitwasyon.

Naaayon dito na kapag ang isang lupa o kahit na anumang pag-aari ay hinayaan ng tunay na may-ari na angkinin ng iba, ay masasabing kinikilala na niyang may-ari ang nahuli.

Kung totoong pagmamay-ari ni RC ang lupang iyan, matagal na dapat niya itong ipinaalam sa inyo at hindi na naghintay pa na lumipas ang mahabang panahon.

Maaari rin niyong gamitin ang acquisition by prescription. Kinakaila­ngan lamang ng 10 taon upang mapasainyo ang lupang sinasabi mo kung mapapatunayan mo na sa buong panahon na ginagamit niyo ang lupa ay ito ay nasa konsepto ng inyong pagmamay-ari na walang bahid ng bad faith, ibig sabihin ng katagang ito ay sa buong pagkakaalam ninyo ay kayo ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng bahay ninyo, at wala ng iba pa.

Sumasaiyo,

Senator Francis ‘Chiz’ Escudero

Ilakip ang inyong pa­ngalan at address sa inyong ipadadalang mga katanungan at mga suhes­tyon. Maaari kayong magpadala ng liham sa tanggapan ng pahayagang ito sa No. 167 Liberty Bldg., Roberto Oca St., Port Area, Manila o e-mail sa saychiz@chizescudero.com. Maaari ring magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng text: CHIZ <space> mensahe sa 2976.

 
 
HOME TOP
Copyright © 2011 MONICA PUBLISHING CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED

designed & developed by: MIS SECTION